Chuyên ngành Thiết kế, tạo mẫu tóc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC CƠ BẢN:

Thời gian: 03 tháng ( sáng + chiều; 150 buổi; 03 tiếng /buổi)

I- Sơ lược ngành tóc và kỹ năng sử dụng dụng cụ
1- Kiến thức chung ngành tóc
2- Kỹ năng sử dụng dụng cụ
a. Kỹ năng sử dụng kéo, cách cầm lược
b. Kỹ năng sử dụng dạo cạo
c. Kỹ năng sử dụng máy sấy, lô sấy
d. Kỹ năng sử dụng máy là
3- Kỹ thuật gội đầu và massage

II- Cắt tóc căn bản
1- Nhận biết các vùng, điểm trên đầu
2- Phân khu chia lớp, tạo điểm chuẩn, đường cắt chuẩn
3- Nhận dạng gương mặt và nhược điểm các vùng tóc
4- Cắt tóc nữ căn bản
a. Kỹ thuật cắt Basic Onelenght
b. Kỹ thuật cắt Diogonal Back Onelenght
c. Kỹ thuật cắt Diogonal Back Graduation
d. Kỹ thuật cắt tóc xoăn tầng thấp
e. Kỹ thuật cắt tóc xoăn tầng cao
f. Kỹ thuật cắt bồ câu
g. Kỹ thuật cắt Layer liên kết
h. Kỹ thuật cắt Bob ngang
i. Kỹ thuật cắt Bob VIC
k. Kỹ thuật cắt Bob có chân (tém Nhật)
l. Kỹ thuật cắt Basic Layer (tém sole)
m. Thực hành và kiểm tra trên tóc manocanh và tóc thật
5- Kỹ thuật cắt tóc nam căn bản
a. Kỹ thuật cắt tóc nam bằng kéo và lược
b. Kỹ thuật cắt tóc nam bằng tông đơ và lược
c. Thực hành trên tóc manocanh và tóc thật
6- Ôn tập và kiểm tra trên tóc thật

III- Kỹ thuật Uốn tóc và Ép tóc căn bản
1- Kỹ thuật ép tóc căn bản
a. Nhận biết chất tóc và kiểu dáng mái tóc
b. Kỹ thuật chải thuốc
c. Nhận biết và kiểm tra độ mềm hóa
d. Kỹ thuật ép tóc thẳng tự nhiên
e. Kỹ thuật ép tóc phồng cụp
f. Thực hành và kiểm tra trên đầu manocanh và đầu thật
2- Kỹ thuật uốn tóc căn bản
a. Kỹ thuật uốn tóc nam căn bản
b. Kỹ thuật uốn tóc nữ căn bản
– Kỹ thuật uốn xoăn lạnh
– Kỹ thuật uốn xoăn máy
– Thực hành và kiểm tra trên đầu manocanh và đầu thật

IV- Nhuộm tóc căn bản
1- Tìm hiểu về sợi tóc và da đầu
2- Lý thuyết căn bản về màu sắc
3- Kỹ thuật pha màu nhuộm
4- Kỹ thuật chải thuốc
5- Kỹ thuật tẩy tóc
6- Kỹ thuật tạo sắc tố màu
7- Kỹ thuật nhuộm màu thời trang, hightlight, ombre….
8- Kỹ thuật hạ kiềm và khóa màu nhuộm
9- Thực hành và kiểm tra trên đầu thật

Ôn tập và thực hành trên đầu thật