Chương trình giảng dạy ngành vẽ móng

KHÓA ĐÀO TẠO VẼ MÓNG CƠ BẢN

1. Chăm sóc móng cơ bản

– Cách chăm sóc móng thường xuyên

– Kỹ thuật tạo khuôn cho móng: móng vuông, tròn, bầu

– Kỹ thuật bấm móng, dũa móng

– Kỹ thuật dưỡng viền móng bằng tinh dầu

– Kỹ thuật đánh bóng móng tự nhiên.

2. Các kỹ thuật vẽ móng

– Các thao tác sơn nền móng, sơn French đầu móng, sơn loang, sơn thủy và sơn nứt

– Kỹ thuật chỉnh sửa móng, gắn móng giả (dành cho các loại móng ngắn, móng bị xứt mẻ)

– Kỹ thuật sử dụng 5 loại cọ: cọ nét, cọ râu, cọ bi, cọ bản, cọ kim

3. Vẽ móng nghệ thuật

– Kỹ thuật vẽ sơn nền (dầu, bột)

– Kỹ thuật vẽ sơn đầu móng

– Kỹ thuật vẽ sơn nền loang

– Kỹ thuật vẽ đính đá, bi, cườm, hạt trai

– Kỹ thuật vẽ phen đầu móng

– Kỹ thuật vẽ ẩn hoa nước, hoa dán

– Kỹ thuật vẽ tạo đường kẻ với day kim tuyến

– Kỹ thuật vẽ dán móng giả

– Kỹ thuật vẽ cách phối mầu nền và mầu vẽ

– Kỹ thuật vẽ hoa in

– Kỹ thuật vẽ sơn nứt

– Kỹ thuật làm móng nhung

– Kỹ thuật vẽ sơn thủy

– Kỹ thuật meka tạo hình

– Kỹ thuật vẽ móng da

– Kỹ thuật lấy bột làm hoa

– Kỹ thuật đắp hoa giọt lệ

KHÓA ĐÀO TẠO VẼ MÓNG CAO CẤP

1. Kỹ thuật đắp móng gel

– Cách nhận biết các loại gel

– Kỹ thuật đắp gel cứng

– Kỹ thuật đắp gel mềm mầu

– Kỹ thuật tạo hoa ẩn trong gel

– Kỹ thuật chỉnh sửa móng gel

– Kỹ thuật đắp gel ẩn hoa 3D, hoa đất sét, hoa khô

– Kỹ thuật hoa gel ẩn trong gel

– Kỹ thuật đắp gel hút chân không

– Kỹ thuật đắp gel chấm loang

– Kỹ thuật gel cứng, gel mềm tạo hoa bằng cọ kim

– Kỹ thuật đắp gel móng nhung

– Kỹ thuật đắp hoa bằng gel khô, gel ướt

2. Các kỹ thuật vẽ móng khác

– Kỹ thuật tạo hình bằng công nghệ 3D

– Đắp móng tự nhiên, móng trắng hồng, móng mầu

– Kỹ thuật nối đầu móng giả

– Kỹ thuật nối đầu móng tạo hoa vẽ

– Kỹ thuật nối khuôn móng

– Kỹ thuật tháo móng (ủ móng)

– Kỹ thuật móng úp

– Kỹ thuật móng bột kết hợp sơn, gel

KHÓA ĐÀO TẠO VẼ MÓNG CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Vẽ móng nghệ thuật

– Kỹ thuật vẽ sơn nền (dầu, bột)

– Kỹ thuật vẽ sơn đầu móng

– Kỹ thuật vẽ sơn nền loang

– Kỹ thuật vẽ đính đá, bi, cườm, hạt trai

– Kỹ thuật vẽ phen đầu móng

– Kỹ thuật vẽ ẩn hoa nước, hoa dán

– Kỹ thuật vẽ tạo đường kẻ với day kim tuyến

– Kỹ thuật vẽ dán móng giả

– Kỹ thuật vẽ cách phối mầu nền và mầu vẽ

– Kỹ thuật vẽ hoa in

– Kỹ thuật vẽ sơn nứt

– Kỹ thuật làm móng nhung

– Kỹ thuật vẽ sơn thủy

– Kỹ thuật meka tạo hình

– Kỹ thuật vẽ móng da

2. Kỹ thuật đắp móng bột

– Nhận biết các loại bột đắp

– Kỹ thuật đắp móng bột

– Kỹ thuật lấy bột làm hoa

– Kỹ thuật đắp hoa giọt lệ

– Kỹ thuật móng bột nứt

– Kỹ thuật đắp hoa cánh tròn, cánh dài

– Kỹ thuật đắp chuồn chuồn, bướm,…

– Kỹ thuật đắp hoa cúc, hoa hồng, …

– Kỹ thuật tạo hoa bột đắp khuôn

– Kỹ thuật đắp hoa nổi trên giấy bạc, trên móng

– Kỹ thuật chỉnh sửa móng bột bị lỗi

– Kỹ thuật tạo vẽ ẩn trong bột

– Kỹ thuật tạo hoa ẩn trong bột